Three women talking in a business meeting

Rozmanitost a začlenění

Jako globální organizace jsme odhodláni budovat kulturu rozmanitost a začlenění, v níž se naši zaměstnanci budou cítit povzbuzováni a posilováni. Ústředním prvkem tohoto závazku je program SCHOTT Best Teams, jenž definuje a monitoruje klíčové cíle v oblasti rozmanitost a začlenění vytvořené k posílení a povzbuzení všech našich zaměstnanců.

Náš přístup

Program Best Teams

SCHOTT je mezinárodní společnost poskytující služby různým podnikům a odvětvím po celém světě. Proto věříme v hodnotu a úspěch rozmanitých pracovníků, kteří úzce spolupracují na zrodu nejlepších nápadů a optimálních řešení. Vítáme tedy veškeré rozdílnosti osob, kultur, názorů a perspektiv.

Náš program Best Teams představuje specializovanou kulturu vedení včetně procesů navržených k vytváření podpůrných týmových struktur a inkluzivní firemní komunikace. Poskytujeme celosvětové výměnné programy pro děti zaměstnanců společnosti SCHOTT, nabízíme program „Mylanguage“ pro výuku nových jazyků, organizaci globálních virtuálních síťových událostí a školení vůdčích schopností s přihlédnutím k důležitosti rozmanitosti a hodnoty inkluze. Výsledkem je vytvoření prostředí, ve němž každý zaměstnanec dokáže plně využít vlastní potenciál.

Zakřivená skleněná střecha s odrazy oblohy
	Jessica Lee Yiing Shian, vedoucí oddělení procesního inženýrství a vývoje, SCHOTT Malajsie
Jessica Lee Yiing Shian, vedoucí oddělení procesního inženýrství a vývoje, Malajsie
Naše zkušenosti ukázaly, že vysoce interkulturní a interdisciplinární týmy mají ve společnosti SCHOTT vynikající úspěchy. Vezměme si například tým flexibilního skla, tvořený zaměstnanci z Číny, Německa, Japonska, Koreje a Malajsie. Všichni přes velmi odlišné oblasti odbornosti úzce spolupracovali na dosažení skutečně mimořádného výsledku.

Naše hlavní cíle

K zabezpečení a monitorování úspěchů sledujeme několik hlavních cílů a ukazatelů:

Měřitelné ukazatele

Schopnost transparentně sledovat a dokumentovat vlastní pokrok pokládáme za velmi důležitou, takže jsme určili několik měřitelných ukazatelů. V rámci podpory diverzity v našich vedoucích týmech jsme stanovili cíle mezinárodního zastoupení a poměru pohlaví ve dvou našich nejvyšších úrovních řízení. Čtvrtletně také sledujeme angažovanost a spokojenost zaměstnanců.

Čtyři lidé na neformálním obchodním setkání

Mezinárodní zastoupení

Různorodé týmy zajistí příjemné pracovní prostředí a vysoký standard kvality, neboť věrněji reflektují trhy a zákazníky, s nimiž spolupracují. Stanovili jsme si tedy cíl diverzifikovat počet národností v nejvyšších úrovních řízení.

Mladý muž telefonuje ve firemní zasedací místnosti

Různorodost pohlaví

Věříme, že smíšené vedoucí týmy jsou klíčovou hybnou silou úspěchu a vedou k vyšší motivaci i lepším výsledkům. Proto jsme definovali cíle ke zvýšení počtu žen na nejvyšších úrovních managementu.

Muž a žena spolupracují při obchodním jednání

Charakter společnosti SCHOTT

Objevte jedinečný charakter společnosti SCHOTT, jenž zaměstnance pobízí k ovlivňování a rozvoji projektů a tvoří nedílnou součást firemní kultury.