Team of people holding each others hands in the air

Hodnoty

Všechny zaměstnance společnosti SCHOTT ubezpečujeme, že s jejich nápady se počítá, mohou aktivně ovlivňovat a rozvíjet projekty a tvořit nedílnou součást firemní kultury. Když totiž ti nejlepší úzce spolupracují, vytvoří vynikající produkty formující naši budoucnost.

Změňme svět společnými silami!

Od založení v roce 1884 je průkopnický způsob myšlení v historii společnosti SCHOTT hluboce zakořeněn. Všechny zaměstnance nabádáme, aby si při práci na fascinujících a náročných projektech uchovali zvídavost, jednali aktivně a předkládali vlastní nápady.

Vědecká pracovnice v čistém provozu upravuje součást zařízení

Odpovědnost

Jako globální společnost si uvědomujeme svou odpovědnost v širším kontextu dnešního proměnlivého světa a jsme hrdí, že naši zaměstnanci tuto filozofii posilují přebíráním odpovědnosti za vlastní práci i za sebe navzájem.

Technik kontrolující skleněnou tyč

Společně

Přejeme si, aby každý zaměstnanec společnosti SCHOTT dokázal naplno rozvinout svůj potenciál v autentickém a kolektivním pracovním prostředí, jež prosazuje poctivost, kolegialitu a vzájemnou podporu ve všech oblastech. Obdobně jsme jako společnost autentickými partnery a spolupracovníky svých klientů.

Muž a žena na průmyslové konferenci

Staňte se jedním z nás

Vstupem do zaměstnání ve společnosti SCHOTT prožijete výjimečnou firemní kulturu na vlastní kůži. Staňte se jedním z nás a pomozte nám posouvat limity skla.

Mávající skupina zaměstnanců SCHOTT